Category Archives: Blog

LỄ BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO HLV YOGA 200H CẤP BẰNG QUỐC TẾ

Ngày 25 tháng 11 Năm 2023 Học Viện Huấn Luyện Đào Tạo Thi Đấu YoGa Thành Tích Cao Quyết Vũ Chính Thức Bế Giảng Kết Thúc Chương Trình Đào Tạo Huấn Luyện Viên YoGa 200h . Đây là một trong những chương trình huấn luyện đào tạo theo giáo trình chuẩn Quốc Tế về dự […]

Prana và Bộ Não

Bộ não là một cơ quan rất tinh tế. Vì vậy, nó cần một dạng năng lượng prana tinh tế cao cấp hơn, so với dạng năng lượng prana thông thường, mà cơ thể chúng ta đang sử dụng. Prana không phải là hơi thở, nó thực sự là năng lượng sống. Năng lượng prana […]

5 Điều Sai Lầm Về Yoga Vẫn Còn Được Giảng Dạy

Giống như một tin đồn không chính xác đã được lan truyền từ người này sang người khác, những điều sai lầm và huyền thoại về yoga tiếp tục tồn tại trên khắp thế giới. Sau đây chỉ là một vài trong số rất nhiều những điều sai lầm về yoga được duy trì trong […]

0354066762